Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obowiązek MELDUNKOWY - AKTUALNOŚCI Gminy Kotuń

Email Drukuj PDF

Z dniem 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r., o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012 r. , poz 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m. in.:

1. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA, stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy,

2. likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,

3. likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,

4. wprowadzenie możliwości dopełniania obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika,

5. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu,

6. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,

7. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy obowiązku meldunkowym informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przekładania wojskowego dokumentu osobistego,

8. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109